Pravý význam svíček na adventním věnci. Každá barva znamená něco jiného

Autor: Karel Fantiš
Foto: Pixabay

Znáte pravý význam svíček na adventním věnci? Víte, že každá barva svíčky znamená něco jiného? Každá ze čtyř svíček na věnci poté představuje jeden z adventních týdnů, kdy každá má svůj jedinečný význam. Křesťanské tradice dávají adventnímu věnci vyšší duchovní rozměr, který možná mnoho z vás ani nezná.

Barvy svíček na adventním věnci v klasické křesťanské tradici odrážejí duchovní aspekty adventního období. Používají se čtyři svíčky, kdy každá má svou specifickou barvu a konkrétní význam.

Tři svíčky jsou tradičně fialové nebo někdy i modré, což v křesťanství symbolizuje pokání a očekávání. Fialová barva je spojena s přípravou a očekáváním příchodu Ježíše Krista, což je hlavní myšlenka adventu. Modrá barva, která je už o něco méně tradiční, může symbolizovat naději a očekávání.

Čtvrtá svíčka, která se zapaluje na poslední adventní neděli, je tradičně růžová nebo růžovofialová. Tato barva představuje radost a oslavu, jelikož adventní období se v tento čas již pomalu blíží ke konci a Vánoce, které jsou dnem oslavy narození Ježíše, jsou na dosah.

Růžová či podobně zbarvená svíčka přináší světlo a radost do adventního období, které je často v křesťanské víře charakterizováno pokáním a přemítáním.

Někdy se však může na adventním věnci objevit i pátá svíčka, a to v bíle barvě, která je zapálena přímo na Štědrý den. Tato bílá svíčka poté symbolizuje Krista a jeho čistotu.