Poučíme se z minulosti? Mýtus o dobrotivé až otcovské hlavě našeho státu, která veřejně lhala, lživě popírala skutečnost a ožebračila lid

Autor: Karel Fantiš
Foto: Pixabay

Dnes si tímto připomeneme jednu z neslavně proslulých hlav Československa, Antonína Zápotockého. Zápotocký se narodil 19. prosince 1884 jako syn průkopníka českého dělnického hnutí v Zákolanech u Kladna. Vyučil se kameníkem a od mládí působil jako sociálně-demokratický funkcionář a redaktor. Po vzniku Československa se stal funkcionářem komunistické strany a představitelem Rudých odborů, popisují v knize Čeští panovníci v kostce (knížata, králové, prezidenti) autoři knihy Marie Procházková a Tomáš Novotný.

Útěk před Němci a vězení

Podle publikace se Zápotocký i s manželkou Marií pokusili uprchnout před nacistickou okupací přes Polsko do Moskvy, ale byli zatčeni a uvězněni. Nejdříve v pankrácké věznici, později v koncentračním táboře v Německu, kde byli internováni po zbytek války.

Po válce stoupal v komunistické hierarchii…

Po návratu domů se stal jedním z hlavních strůjců připravovaného komunistického puče. Byl předsedou Ústřední rady odborů, jedním z vedoucích komunistických funkcionářů a také poslancem Národního shromáždění. Komunistický puč v únoru 1948 vynesl Zápotockého nejprve do funkce místopředsedy a posléze dokonce předsedy československé vlády.

…až na Hrad, odkud tvrdě „vládl“

Když na jaře 1953 zemřel Gottwald, nahradil ho Zápotocký ve funkci prezidenta. V té době také vznikl mýtus o dobrotivé až otcovské hlavě státu, popisují situaci autoři knihy Čeští panovníci v kostce. Ve skutečnosti byl tento na pohled bodrý muž z lidu a naivní spisovatel spoluodpovědný za nastolení a provádění organizovaného násilí v Československu. Jako člen komunistického vedení spolurozhodoval o zatčeních, politických procesech, popravách a všech formách poúnorového teroru. To nakonec nejlépe prokázal, když nechal krutě potlačit dělnické nepokoje v Plzni vyvolané měnovou reformou, která připravila o úspory většinu obyvatel. Přípravu měnové reformy navíc do poslední chvíle veřejně a lživě popíral.

Zápotockého nepříliš slavné prezidentování i život ukončil infarkt v nedožitých 73 letech.

Rodinný život

S manželkou Marií měl dvě dcery, Marii a Jarmilu. V roce 1954 stihla manžele krutá rána, když zemřela jedna z jejich dcer. Zápotocká se psychicky zhroutila. Na konci 60. let se překvapivě postavila na stranu Dubčekovy reformy a odsoudila sovětskou okupaci. Dožila se 90 let.

Zdroj informací: Marie Procházková, Tomáš Novotný: Čeští panovníci v kostce (knížata, králové, prezidenti)/Wikipedia